Title:
Korespondenca Žige Zoisa
Author:
Other authors:
edited, annotated and afterword by Luka Vidmar
transcription by Ivan Prijatelj
translated by Edvard Vrecko
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Elektronska znanstvenokritična izdaja dela neobjavljene korespondence med mecenom Žigo Zoisom v Ljubljani in slavistom Jernejem Kopitarjem na Dunaju iz let 1810–1819. Objavljenih je 25 nemških pisem iz njune korespondence iz let 1812–1813, ki pomembno osvetljujejo prelomno obdobje evropske in slovenske zgodovine, saj opisujejo dogodke zadnjih napoleonovskih vojn, politično in gospodarsko stanje Ilirskih provinc ter znanstvene in literarne projekte Zoisovega kroga. Predstavljena so v treh verzijah, in sicer s faksimilom oz. skenogramom, v diplomatičnem prepisu in v kritičnem prevodu v slovenščino. Te tri verzije so prikazane vzporedno, tako da je omogočena primerjava po straneh, odstavkih in posameznih besedah. Izdajo spremljajo opombe, komentar in imensko kazalo.

This is a scholarly digital edition of part of the unpublished correspondence between the patron of the arts Žiga Zois (Ljubljana) and the Slavic scholar Jernej Kopitar (Vienna) from 1810 to 1819. It includes 25 letters written by Zois and Kopitar in 1812 and 1813 in German. These letters are important testimonies to a crucial period in European and Slovenian history. They describe events of the last Napoleonic wars, political and economic circumstances in the Illyrian Provinces, and scientific and literary projects of Zois’ intellectual circle. They are presented in three parallel versions: facsimile, diplomatic transcription, and critical translation into Slovenian. This edition thus enables the comparison of versions by pages, paragraphs, and words. It includes notes, commentary, and index.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-65-1

Specifications

internet publication • html

E-publications