Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji

Avtor: Peter Svetina
Leto: 2007


Gradivo, ki ga obravnava študija, so kitično členjene pesmi, ohranjene v rokopisih (Slatenski urbar, Leški rokopis, Martjanska pesmarica idr.) iz časa pred objavo pesniškega almanaha Pisanice od lepeh umetnost (1779–1781), kitično členjene pesmi treh natisnjenih številk in dveh rokopisnih variant za četrto številko pesniškega almanaha (avtor kitično členjenih pesmi v Pisanicah je v največji meri Janez Damascen Dev), ter pesmi avtorjev Zoisovega kroga: izvirne pesmi in prevodi Žige Zoisa, Jurija Japlja in Valentina Vodnika ter vložne pesmi v Linhartovi komediji Matiček se ženi.

Uvodni del študije je kratek pregled kitičnih oblik slovenske protestantske pesmi 16. stoletja in kitičnih oblik katoliške pesmi 17. in 18. stoletja. Te pesmarice so namreč edine prinašale natisnjene pesmi v slovenskem jeziku in kot take ohranjale kitični repertoar cerkvene poezije, ki je lahko vplival na repertoar slovenskih posvetnih pesmi.

Študija obravnava razvoj več kot 150 različnih kitičnih oblik posvetne poezije (od dvo- do desetvrstičnic), ki se pojavljajo v rokopisih in natisnjenih pesniških opusih posameznih avtorjev. Študija se naslanja na dosedanje verzološke raziskave (Grafenauer, Koruza, Pretnar, Bječlevič idr.), ki so se posvečale zlasti verzu, in jih širi s pogledom na kitične strukture in obravnavo njihovega razvoja.

Monografija je namenjena strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vprašanji verzologije ali razvoja slovenske poezije, študentom, pa tudi širši javnosti, ki jo ta vprašanja zanimajo.Kazalo vsebine

Uvod

Pojasnila

Kitične oblike v slovenski protestantski in katoliški pesmi od 16. do 18. stoletja

Nekatere kitične oblike v protestantskih pesmaricah 16. stoletja

Nekatere kitične oblike v katoliških pesmaricah 17. in 18. stoletja

Posvetne pesmi pred Pisanicami

Anton Feliks Dev

Na rimo se zbodeš: epigrami

Ariozno: kitične oblike v Belinu

Medved per čebelah: med tujejezično predlogo in Devovim izvirnikom

Kitice, merjene na tri vogale: zaključek

Zoisov krog

Kdo bo pel v laškem enajstercu: pesniško delo Žige Zoisa

»Vendar pravjo in zna biti, da se ona dá sprositi«: Japljevi prevodi in izvirne pesmi

»Zdej zapojmo, zdej ukájmo«: Linhartov dramski verz

Valentin Vodnik

Učna leta: pesmi v Pisanicah

Vodnik in Ramlerjeva poetika

Urjenje v formi: napisi za mesece

»Vodnikov spominek«: alpska poskočnica in romarska kitica

Kitice v sorodstvu: uganke

»Navada je novu letu vošíti«: Vodnikova priložnostna verzifikacija

Östreich über Alles«: prevodi

Živela forma!: zaključek

Zaključek

Kitični repertoar

Pojasnila

Kazalo kitičnih oblik

Kitične oblike

Bibliografija

Imensko kazalo

Zusammenfassung


Ključne besede
17.-18. st.
kitica
rima
slovenska poezija
verzifikacija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR