Title:
Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod

Pojasnila

Kitične oblike v slovenski protestantski in katoliški pesmi od 16. do 18. stoletja

Nekatere kitične oblike v protestantskih pesmaricah 16. stoletja

Nekatere kitične oblike v katoliških pesmaricah 17. in 18. stoletja

Posvetne pesmi pred Pisanicami

Anton Feliks Dev

Na rimo se zbodeš: epigrami

Ariozno: kitične oblike v Belinu

Medved per čebelah: med tujejezično predlogo in Devovim izvirnikom

Kitice, merjene na tri vogale: zaključek

Zoisov krog

Kdo bo pel v laškem enajstercu: pesniško delo Žige Zoisa

»Vendar pravjo in zna biti, da se ona dá sprositi«: Japljevi prevodi in izvirne pesmi

»Zdej zapojmo, zdej ukájmo«: Linhartov dramski verz

Valentin Vodnik

Učna leta: pesmi v Pisanicah

Vodnik in Ramlerjeva poetika

Urjenje v formi: napisi za mesece

»Vodnikov spominek«: alpska poskočnica in romarska kitica

Kitice v sorodstvu: uganke

»Navada je novu letu vošíti«: Vodnikova priložnostna verzifikacija

Östreich über Alles«: prevodi

Živela forma!: zaključek

Zaključek

Kitični repertoar

Pojasnila

Kazalo kitičnih oblik

Kitične oblike

Bibliografija

Imensko kazalo

Zusammenfassung

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-029-6

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 226 pages

Price

not for sale