Skip to main content
Izhodišča slovenske pripovedne proze. Dvestoletna tradicija slovenske pripovedne proze: od sredine 17. do sredine 19. stoletja.


Avtorica: Andrejka Žejn
Leto: 2021


Monografija Izhodišča slovenske pripovedne proze na temelju preteklih raziskav prinaša nove poglede na pripovedno tradicijo v zgodovini slovenske literature do izida Sreče v nesreči Janeza Ciglerja leta 1836. Na podlagi polisistemske teorije, kulturološko naravnanih prevodoslovnih teorij in aktualnih raziskav v slovenski literarni vedi z zgodovinskega stališča opazujemo razvoj sistema slovenske pripovedne literature in ugotavljamo, kako je v eni od ključnih točk tega razvoja Sreča v nesreči kot prevod brez izvirnika sprožila vstop izvirne pripovedne proze v središče sistema pripovedne proze in s tem pridobila status kanoniziranega besedila. Računalniško podprta tekstnokritična primerjava izdaj Sreče v nesreči je pokazala, kako se je z redaktorskimi posegi spreminjala in ustalila aktualna verzija besedila. Klasični literarnovedni pristopi so podprti in nadgrajeni z metodo oddaljenega branja, in sicer računalniško podprto stilometrično analizo. Kvantitativna analiza je po večini potrdila ugotovitve o stilnih sorodnostih in zgodovinskostilnih obdobjih, obenem pa tudi pokazala na napačno pripisana avtorstva in področja, ki bi jim veljalo nameniti več raziskovalne pozornosti.Še ...Ključne besede
barok
bidermajerska literatura
razsvetljenstvo
stilometrija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR