Imaginarij Krsta v slovenski literaturi. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja

Avtor: Marko Juvan
Leto: 2016


Imaginarij Krsta v slovenski literaturi (1990) Marka Juvana s teorijo medbesedilnosti analizira zgodovino učinkovanja Prešernovega Krsta pri Savici, ključnega besedila slovenske književnosti, od njegovega prvega natisa pred 180 leti do 80. let 20. stoletja. V drugi, popravljeni in dopolnjeni izdaji avtor poskrbi za lažjo berljivost razprave, popravo napak in navedbe literature, ki upoštevajo slovenske prevode in standardne izdaje. Doda povezave do razpoložljivih spletnih objav del, ki se napajajo iz Prešernovega Krsta. Po prvem izidu Imaginarija se niz medbesedilnih navezav na Prešernovo verzno povest ni pretrgal, zato so citatna literarna besedila, natisnjena po letu 1990, obdelana v obliki anotirane bibliografije; ta je dopolnjena tudi s starejšimi spisi, ki jih avtor v prvi izdaji ni imel v evidenci. Dodana razprava Narod med epom in romanom: Krst pri Savici kot kompromisni »svetovni tekst« poskuša odtehtati metodološko revizijo prvotnega besedila, ki se ji je avtor zavestno odpovedal. Prvotne zaključke Imaginarija v luči novega gradiva avtor popravi v predgovoru k drugi izdaji.Kazalo vsebine

Predgovor k drugi, popravljeni in dopolnjeni izdaji (ob 180-letnici Krsta pri Savici)

PredZAgovor

1. Teorije medbesedilnosti

2. Od obrobja do trdega jedra

3. Medbesedilni odnosi, oblike in vrste

4. Ključno besedilo v sistemu metakomunikacije

5. Mik Krsta

6. Krst pri Savici v literarnih delih

7. Pomenski obtok Krsta v spreminjanju in dialoškosti literarne kulture

8. Časovnica literarnih navezav na Krst pri Savici

9. Dodatek: Narod med epom in romanom: Prešernov Krst pri Savici kot kompromisni »svetovni tekst«

10. Viri in literatura

SummaryŠe ...

IMAGINARIJ KRSTA; Demokracija 17.11.2016

Profil: dr. Marko Juvan (Ksenija Horvat); RTV SLO 03.11.2016Ključne besede
intertekstualnost
literarna interpretacija
literarni motivi
literarni vplivi
medbesedilnost
Prešeren, France
slovenska književnost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR