Naslov:
Foglarjeva pesmarica. Editio princeps
Avtor:
Drugi avtorji:
urednica znanstvenokritične izdaje Nina Ditmajer
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Foglarjev rokopis je baročna romarska pesmarica, ki je nastala na Spodnjem Štajerskem med letoma 1757 in 1762. To je doslej najstarejša znana rokopisna pesmarica, ki so jo napisali Štajerci, vsebuje tudi prve doslej znane slovenske marijinoceljske pesmi. Elektronska znanstvenokritična izdaja rokopis predstavlja z več elementi. Digitalni faksimile je dokumentarni vir celotne izdaje: jamči za verodostojnost tako prepisov kot kritičnega aparata ter interpretacij, podanih v opombah in študiji. Diplomatični prepis predstavi besedilo z vsemi historičnimi besedilnimi posebnostmi, vključno z napakami. Dodan mu je kritični aparat, ki zajema variantna mesta nekaterih verzij teh pesmi, ohranjenih v osmih rokopisnih in tiskanih slovenskih pesmaricah 18. in 19. stoletja. Kritični prepis ponudi besedilo rokopisa v prilagojeni, branju namenjeni podobi, kar najbolj zvesti domnevni historični izreki. Dodatek vsebuje na prvem mestu seznam rokopisov ter tiskov, po katerih je narejen kritični aparat variantnih mest. Sledi mu znanstveni komentar z razlago okoliščin nastanka rokopisa, jezikovnih in literarnih posebnosti ter uredniških načel prepisa.

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0514-3

Specifikacija

internetna objava • html

E-objave