Skip to main content
Christopher Marlowe, kanonični odpadnik


Avtor: Andrej Zavrl
Leto: 2016


Christopher Marlowe, kanonični odpadnik je prva slovenska monografija, posvečena angleškemu dramatiku, pesniku in prevajalcu Christopherju Marlowu (1564–1593). Knjiga obravnava zgodovino recepcije Marlowa v angleškem in slovenskem literarnem sistemu. Začenja z najzgodnejšimi omembami Marlowa v spisih Roberta Greena, Thomasa Kyda, Richarda Bainesa, Francisa Meresa in Thomasa Bearda, nato predstavi recepcijo Marlowa v romantiki in viktorijanski dobi, sodobne tekste feministične teorije, gejevskih oziroma lezbičnih študij, queerovske teorije, novega historizma, kulturnega materializma, postkolonialnih študij in teatrologije, konča pa z najnovejšimi odmevi iz prvih desetletij 21. stoletja. Uvodnemu poglavju, ki oriše stanje marlowoslovja in zgradbo monografije, sledita poglavji o Marlowovi biografiji in literarnem opusu, tema pa poglavja o recepciji in kanonizaciji Marlowa, o njegovem religioznem, spolnem in seksualnem odpadništvu ter o slovenskih prevodih in uprizoritvah njegove dramatike in poezije.Kazalo vsebine

Predgovor
Uvod
Christopher Marlowe (1564–1593)
                Marlowova življenja
                Marlowova smrt
Marlowova besedila
                Doktor Faust v množini
                               Teologija od A do B
                Umor Edvarda II.
Recepcija in kanonizacija Marlowa
                Izhodiščni literarni sistem
                Ciljni literarni sistem: Marlowe na Slovenskem
                V Shakespearovi senci
Marlowovo odpadništvo
                Religiozno odpadništvo
                               Tragedija o doktorju Faustu
                Spolno in seksualno odpadništvo
                               Edvard Drugi
Slovenski prevodi Marlowa
                Christopher Marlowe in Janez Menart, Tragedija o doktorju Faustu (1972)
                                Teologija, astrologija in astronomija
                                Magija, magiki in črna umetnost
                                Nebesa, nebo, pekel in raj
                                Bog in/ali Jupiter
                                Duše in duhovi
                                Kesanje, obup in pogubljenje
                Christopher Marlowe in Srečko Fišer, Edvard Drugi (1996/2004)
                                Gaveston in italijanski užitki
                               Antični moški pari
                               (Ne)naravnost
                               Kraljevi ljubljenci in prijatelji
                Christopher Marlowe in Janez Menart, »Zaljubljeni pastir svoji dragi« (1993/1996)
Slovenske uprizoritve Marlowa
                Tragedija o doktorju Faustu, SLG Celje (1972)
                Edvard Drugi, SNG Drama Ljubljana (2005)
                Doktor Faust, SNG Nova Gorica (2006)
Sklep
Postskriptum: vampir in vrtnica

Seznam slik
Literatura
Imensko kazalo
Summary
 
Redna cena
17,00 €

Spletna cena
15,30 €


Ključne besede
angleška dramatika
gledališke uprizoritve
interpretacija
literarna recepcija
literarno prevajanje
Marlowe, Christopher
prevajanje
prevodi v slovenščino
slovensko gledališče
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR