Naslov:
Brižinski spomeniki [tretja dopolnjena izdaja]. Znanstvenokritična izdaja
Monumenta Frisingensia
Uredila:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Edicija nima namena strniti vse dosedanje znanje o Brižinskih spomenikih, čeprav ga evidentira, temveč poudarja najpomembnejše vidike v preglednih problemskih uvodih k posameznim poglavjem in v številnih opombah ali komentarjih k posameznim mestom; tako opozarja na še nerešena vprašanja ali celo pomaga odpirati nova. Takšen koncept, ki je bil udejanjen v naši prvi, bibliofilski, in drugi, študijski izdaji Brižinskih spomenikov (1992, 1993), je dočakal potrditev v mednarodni raziskovalni javnosti in jo spodbudil k ponovnemu preverjanju dotedanjega znanja in dopolnjevanju z novimi, podrobnejšimi ugotovitvami. Poleg obravnav na nekaj mednarodnih znanstvenih posvetih in številnih objav v strokovnem tisku so bili posamezni rezultati, vezani na našo izdajo, uporabljeni v univerzitetnih in srednješolskih programih, popularizirani na javnih prireditvah, v radijskih in televizijskih programih ter preneseni v druge elektronske medije.

O pomenu teh raziskav in njihovih dognanj za legitimiranje slovenske nacionalne identitete pričajo med drugim tudi znanstvene in kulturno-umetniške prireditve v tujini, »sestrska« knjižna izdaja v Trstu, izpeljana iz naše, in prva internetna izdaja samih besedil Brižinskih spomenikov.

Potrebe znanstvenega raziskovanja, univerzitetnega študija in kulturne recepcije v novih zgodovinsko-političnih okoliščinah so spodbudile pričujočo tretjo izdajo Brižinskih spomenikov. Opira se na drugo, študijsko izdajo, ki je na knjižnem trgu pošla v nekaj mesecih po izidu (1993), in v celoti prevzema njeno vsebino, mednarodno znanstvenoraziskovalno in izdajateljsko dejavnost v zadnjem desetletju pa upošteva predvsem s tem, da prinaša opazne vsebinske izboljšave in dopolnitve v orisu raziskav in v bibliografiji. Z dopolnjeno izdajo bodo najstarejša zapisana in ohranjena slovenska besedila spet dostopna naši znanstveni in kulturni javnosti ter zainteresirani mednarodni skupnosti raziskovalcev.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

961-6500-29-5

Specifikacija

mehka vezava • 21,5 × 26,5 cm • 211 strani