Title:
Brižinski spomeniki [tretja dopolnjena izdaja]. Znanstvenokritična izdaja
Monumenta Frisingensia
Edited by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Edicija nima namena strniti vse dosedanje znanje o Brižinskih spomenikih, čeprav ga evidentira, temveč poudarja najpomembnejše vidike v preglednih problemskih uvodih k posameznim poglavjem in v številnih opombah ali komentarjih k posameznim mestom; tako opozarja na še nerešena vprašanja ali celo pomaga odpirati nova. Takšen koncept, ki je bil udejanjen v naši prvi, bibliofilski, in drugi, študijski izdaji Brižinskih spomenikov (1992, 1993), je dočakal potrditev v mednarodni raziskovalni javnosti in jo spodbudil k ponovnemu preverjanju dotedanjega znanja in dopolnjevanju z novimi, podrobnejšimi ugotovitvami. Poleg obravnav na nekaj mednarodnih znanstvenih posvetih in številnih objav v strokovnem tisku so bili posamezni rezultati, vezani na našo izdajo, uporabljeni v univerzitetnih in srednješolskih programih, popularizirani na javnih prireditvah, v radijskih in televizijskih programih ter preneseni v druge elektronske medije.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

961-6500-29-5

Specifications

paperback • 21,5 × 26,5 cm • 211 pages

Price

not for sale

E-publications