Naslov:
Brižinski spomeniki [kaseta]. Govorna rekonstrukcija izvirnika in interpretacija v sodobni slovenščini
Uredniški odbor:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

Specifikacija

zvočna kaseta • 50 min

Cena

razprodano