Title:
Brižinski spomeniki [kaseta]. Govorna rekonstrukcija izvirnika in interpretacija v sodobni slovenščini
Editorial Board:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

Specifications

Compact Cassette • 50 min

Price

sold out