Barok na Slovenskem. Sakralni prostori

Avtorja: Metoda Kemperl, Luka Vidmar
Založnik: Cankarjeva založba
Leto: 2014


Barok na Slovenskem prikazuje in opisuje najlepše in najpomembnejše sakralne spomenike 17. in 18. stoletja pri nas in s tem zapolnjuje vrzel med tovrstnimi knjigami. Novost te knjige so celostne interpretacije spomenikov, njihovih arhitekturnih, kiparskih, slikarskih in drugih plasti. Besedila dopolnjujejo fotografije Marjana Smerketa. Jedro knjige je predstavitev dvaintridesetih cerkva, ki so bile v celoti na novo postavljene ali preoblikovane in opremljene v 17. in 18. stoletju. Cerkve so razdeljene v tri skupine glede na geografsko pripadnost: Osrednja Slovenija s štirinajstimi, Vzhodna Slovenija s trinajstimi in Zahodna Slovenija s petimi spomeniki. Znotraj teh skupin so cerkve razvrščene glede na čas nastanka in na mesto v razvoju baročne umetnosti pri nas. Prispevki o izbranih cerkvah so oblikovani kot sklenjene celote in vsebujejo vse ključne podatke o obravnavanem spomeniku ter o najpomembnejših kosih opreme.

Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
baročna arhitektura
baročna umetnost
barok
cerkve
cerkvena arhitektura
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR