Title:
Barok na Slovenskem. Sakralni prostori
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Barok na Slovenskem prikazuje in opisuje najlepše in najpomembnejše sakralne spomenike 17. in 18. stoletja pri nas in s tem zapolnjuje vrzel med tovrstnimi knjigami. Novost te knjige so celostne interpretacije spomenikov, njihovih arhitekturnih, kiparskih, slikarskih in drugih plasti. Besedila dopolnjujejo fotografije Marjana Smerketa. Jedro knjige je predstavitev dvaintridesetih cerkva, ki so bile v celoti na novo postavljene ali preoblikovane in opremljene v 17. in 18. stoletju. Cerkve so razdeljene v tri skupine glede na geografsko pripadnost: Osrednja Slovenija s štirinajstimi, Vzhodna Slovenija s trinajstimi in Zahodna Slovenija s petimi spomeniki. Znotraj teh skupin so cerkve razvrščene glede na čas nastanka in na mesto v razvoju baročne umetnosti pri nas. Prispevki o izbranih cerkvah so oblikovani kot sklenjene celote in vsebujejo vse ključne podatke o obravnavanem spomeniku ter o najpomembnejših kosih opreme.

This monograph presents the most important Slovenian sacral monuments of the seventeenth and eighteenth centuries. It provides in-depth analyses of the architectural, sculptural, figurative and other artistic dimensions of the monuments. Text is accompanied by photographs by Marjan Smerke. In its main part, the book presents thirty-two churches that have been either erected or restored during the seventeenth and eighteenth centuries. Central Slovenia is represented by fourteen such churches, Eastern Slovenia by thirteen churches, and Western Slovenia by five. Contributions on individual churches are written as homogenous texts, each containing key information on the church in question.

Publishing House

Cankarjeva založba

ISBN

978-961-282-021-3

Specifications

hardback • 23 × 29 cm • 271 pages

Price

49,96 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil