Avtobiografski diskurz. Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju

Uredila: Alenka Koron, Andrej Leben
Leto: 2011


Knjiga je prva monografska in interdisciplinarna obravnava naslovne teme pri nas. Prispevki devetnajstih avtoric in avtorjev jo postavljajo v razvojni kontekst, literarnovedna perspektiva pa je teoretsko in metodološko soočena s filozofskim, historiografskim, etnološkim, sociološkim ter drugimi diskurzi. Konkretizirajo jo vzorčne študije iz zgodovine avtobiografskega diskurza v slovenskem kulturnem prostoru in onkraj njega od konca osemnajstega stoletja do sodobnosti.Kazalo vsebine

Alenka Koron, Andrej Leben: Uvod

Teorija in filozofija avtobiografije

Andrea Zlatar Violić: Avtobiografija: teoretski izzivi

Alenka Koron: Fikcija, fakti in resnica v avtobiografiji

Marko Juvan: Avtobiografija in kočljivost zvrstnih opredelitev: Moje življenje med tekstom in žanrom

Eva D. Bahovec: Filozofija in avtobiografija: primer Nietzsche

Ignacija J. Fridl: Avtobiografske prvine v grški filozofiji in književnosti

Avtobiografija v družboslovnih in humanističnih vedah

Marta Verginella: Zgodovinopisna raba avtobiografskih virov in značilnosti ženskega avtobiografskega pisanja

Marija Stanonik: Življenjska zgodba skozi prizmo slovstvene folkloristike

Martina Piko-Rustia: Življenjepisi koroških Slovencev iz etnološke perspektive

Avtobiografija in vprašanje identitete

Mojca Urek: Avto/biografski pristop v socialnem delu

Marija Jurić Pahor: Narativnost spominjanja: vpogledi v avto/biografsko usmerjeno raziskovanje in v govorico ekstremne travme

Janja Žitnik Serafin: Avtobiografske značilnosti in kulturna identiteta v zgodnjih delih Louisa Adamiča

Mirjam Milharčič Hladnik: Stopinje skozi čas v avto/biografskih zapisih slovenskih migrantk

Stanislav Južnič: Hacquetova avtobiografija – prvorazredno zavajanje bralca

Luka Vidmar: »Zame, ki sem učenec Vaše milosti, pa je poštenje največja vrlina«: Pošten opis začetka dunajskega življenja v avtobiografiji Jerneja Kopitarja?

Jožica Čeh Steger: Med avtobiografijo in avtobiografsko prozo: Cankarjevo Moje življenje in Majcnovo Detinstvo

Katja Mihurko Poniž: Začetki ženskega avtobiografskega diskurza na Slovenskem

Jelka Kernev Štrajn: Dve tržaški avtobiografiji z vidika paratopije: Moje suhote in njihovi ljudje Boris Pahorja in Zelenomodro (Verde acqua) Marise Madieri

Julija Sozina: Slovenska avtobiografska proza o tragediji druge svetovne vojne: emocionalno-estetska refleksija ali zgodovinsko pričevanje

Andrej Leben: Avtobiografsko pisanje v novejši slovenski literaturi

Imensko kazalo

O avtoricah in avtorjih

SummaryŠe ...

Tina Kozin; Ars humana, Radio Slov. 3. program Redna cena
20,00 €

Spletna cena
18,00 €


Ključne besede
avtobiografija
interdisciplinarne raziskave
literarna teorija
Slovenija
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR