Description

This collective volume is the first monographic and interdisciplinary study of autobiography in Slovenia. Nineteen authors are discussing the issues of its development, combining the methods of literary scholarship with the philosophical, historiographical, ethnological, sociological and other perspectives. Theoretical insights are complemented by a series of case studies on the history of autobiographical discourse in Slovenian cultural space and beyond it from the end of the 18th century to the present.

Table of content

Alenka Koron, Andrej Leben: Uvod

Teorija in filozofija avtobiografije

Andrea Zlatar Violić: Avtobiografija: teoretski izzivi

Alenka Koron: Fikcija, fakti in resnica v avtobiografiji

Marko Juvan: Avtobiografija in kočljivost zvrstnih opredelitev: Moje življenje med tekstom in žanrom

Eva D. Bahovec: Filozofija in avtobiografija: primer Nietzsche

Ignacija J. Fridl: Avtobiografske prvine v grški filozofiji in književnosti

Avtobiografija v družboslovnih in humanističnih vedah

Marta Verginella: Zgodovinopisna raba avtobiografskih virov in značilnosti ženskega avtobiografskega pisanja

Marija Stanonik: Življenjska zgodba skozi prizmo slovstvene folkloristike

Martina Piko-Rustia: Življenjepisi koroških Slovencev iz etnološke perspektive

Avtobiografija in vprašanje identitete

Mojca Urek: Avto/biografski pristop v socialnem delu

Marija Jurić Pahor: Narativnost spominjanja: vpogledi v avto/biografsko usmerjeno raziskovanje in v govorico ekstremne travme

Janja Žitnik Serafin: Avtobiografske značilnosti in kulturna identiteta v zgodnjih delih Louisa Adamiča

Mirjam Milharčič Hladnik: Stopinje skozi čas v avto/biografskih zapisih slovenskih migrantk

Stanislav Južnič: Hacquetova avtobiografija – prvorazredno zavajanje bralca

Luka Vidmar: »Zame, ki sem učenec Vaše milosti, pa je poštenje največja vrlina«: Pošten opis začetka dunajskega življenja v avtobiografiji Jerneja Kopitarja?

Jožica Čeh Steger: Med avtobiografijo in avtobiografsko prozo: Cankarjevo Moje življenje in Majcnovo Detinstvo

Katja Mihurko Poniž: Začetki ženskega avtobiografskega diskurza na Slovenskem

Jelka Kernev Štrajn: Dve tržaški avtobiografiji z vidika paratopije: Moje suhote in njihovi ljudje Boris Pahorja in Zelenomodro (Verde acqua) Marise Madieri

Julija Sozina: Slovenska avtobiografska proza o tragediji druge svetovne vojne: emocionalno-estetska refleksija ali zgodovinsko pričevanje

Andrej Leben: Avtobiografsko pisanje v novejši slovenski literaturi

Imensko kazalo

O avtoricah in avtorjih

Summary

More ...

Tina Kozin; Ars humana, Radio Slov. 3. program 

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-263-4

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 351 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
17,00 EUR (Club)