Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Primerjalne raziskave češkega in slovenskega literarnega polja v srednjeevropskem kontekstu
 
Trajanje:
1. januar 2007–31. december 2008
Šifra:
BI-CZ/07-08-005
Opis

Primerjalne raziskave češkega in slovenskega literarnega polja v srednjeevropskem kontekstu.

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Ivo Pospíšil • Miloš Zelenka

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; Vlada Češke republike

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390