Osnovni podatki
Trajanje:
10. maj 2001–10. maj 2003
Šifra:
SLO-ČEŠKI 29/01–03
Opis

Literarna teorija in primerjalna književnost (problemi in rešitve v češki in slovenski tradiciji ter kontekstih)

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo za šolstvo