Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Elektronske znanstvenokritične izdaje in razvoj slovenske ter bolgarske literarne vede
 
Trajanje:
9. november 2011–9. november 2013
Šifra:
BI-BG/11-12-003
Opis

Elektronske znanstvenokritične izdaje in razvoj slovenske ter bolgarske literarne vede.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390