Nova monografija o Janezu Ludviku Schönlebnu

Datum objave: 03. januar 2022

Sodelavka literarnega inštituta ZRC SAZU Monika Deželak Trojar je urednica kolektivne znanstvene monografije Janez Ludvik Schönleben v luči novih raziskav. Raziskovanje Schönlebnovega tipa baročnega učenjaka, ki je – z gledišča današnjega časa – v svoj delokrog združil nepredstavljivo širok nabor različnih znanstvenih področij, je predstavljalo velik izziv. Na pot njegovega polihistorstva se je zato podalo štirinajst strokovnjakov različnih področij in s skupnimi močmi skušalo osvetliti vse tisto, kar se je lahko v 17. stoletju združilo v eni sami veliki osebnosti. Začetek monografije osvetli Schönlebnovo življenje in delo ter ga umesti v čas in prostor razgibanega 17. stoletja. Njeno nadaljevanje poudari njegova zgodovinopisna prizadevanja in na kratko opozori na zanimive, z njim povezane arhivske drobce. Predstavitev nato preide na opis jezikovnih značilnosti Schönlebnove priredbe lekcionarja Evangelia inu lystuvi v luči koncepta slovenskih cerkva. Osrednji del odstira tančico s Schönlebnovega doslej le malo poznanega teološkega, filozofskega, dramskega in retorskega opusa. Monografijo pa zaokroži predstavitev umetnostnozgodovinskega vidika opusa.