Skip to main content

Marko Juvan je postal član SAZU

Izredno članstvo v razredu za filološke in literarne vede
Datum objave: 05. junij 2023

Marko Juvan je bil izvoljen v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Postal je izredni član razreda za filološke in literarne vede. Akademiji se pridružuje kot znanstveni svetnik na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, redni profesor na Univerzi v Ljubljani in na Podiplomski šoli ZRC SAZU, član Evropske akademije (Academia Europaea) in član Izvršnega odbora Mednarodne zveze za primerjalno literarno vedo (ICLA/AILC).