Skip to main content

Gledališka cenzura in uprizoritve Dramatičnega društva v Ljubljani (1873–1914)

Digitalni repozitorij
Datum objave: 28. avgust 2023

V okviru raziskovalnega projekta »Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju«, ki ga vodi Marijan Dović z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, je nastal digitalni repozitorij Gledališka cenzura in uprizoritve Dramatičnega društva v Ljubljani (1873–1914). V repozitoriju so zbrani dokumenti o cenzuri gledaliških besedil, ki jih je Dramatično društvo nameravalo uprizoriti in je za to moralo zaprositi Deželno predsedstvo Kranjske. Repozitorij vsebuje popis teh cenzurnih dokumentov, ki so se ohranili v fondu Deželnega predsedstva za Kranjsko v Arhivu Republike Slovenije, faksimile dokumentov, kjer je cenzor zahteval določene posege v besedilo, in druge dokumente. Avtorica in urednica repozitorija je Katja Mihurko Poniž z Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU, za kodiranje TEI in postavitev na splet pa sta poskrbela Mihael Ojsteršek in Andrej Pančur z Inštituta za novejšo zgodovino.