Osnovni podatki
24. maj 2012 ob 9:30 do 27. maj 2012 ob 18:30
Telč, Češka

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Južnočeška univerza, Češke Budějovice
Opis

Med 24. in 27. majem 2012 je bil v Telču na Moravskem v okviru slovensko-češkega bilateralnega projekta, ki ga vodita Marijan Dović in Miloš Zelenka, izveden kolokvij SLOVENSKI IN ČEŠKI NARODNI PREROD (1780–1848): VLOGA KULTURNEGA PLANIRANJA, TRANSNACIONALNEGA KULTURNEGA TRANSFERA IN SOCIALNIH MREŽ.

S slovenske strani so se ga udeležili:

Marko Juvan: Čelakovský, slovenska romantika in svetovna književnost

Marijan Dović: Nacionalni pesniki in njihova kanonizacija: Mácha in Prešeren

Luka Vidmar: Kopitar in Čehi

Alenka Koron: Krajnski komedijanti kot del kanonizacijskega procesa preroditeljev v slovenski kulturi

Andraž Jež: Stanko Vraz in Čehi

Jola Škulj: Koncept modernosti 19. stoletja in nacionalizmi

Na češki strani so sodelovali:

Miloš Zelenka: Problémy a periodizace národního obrození jako otázky konstituování novodobé společnosti (pokus o komparaci)

Ivo Pospíšil: Národní obrození a literární směry

Anna Zelenková: Česko-slovenské vztahy v období národního obrození

Daniel Bína: Mýtus českého národního obrození a jeho odraz v současných médiích

Eva Niklesová: Komiksové  zpracování českého národního obrození (problém V. Hanka)

Marko Juvan izvoljen v Izvršni odbor AILC/ICLA

8. 8. 2019 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Marko Juvan plenarni govornik na Univerzi v Lizboni

31. 5. 2019 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Nova knjiga Sonje Svoljšak in Luke Vidmarja

12. 7. 2019 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>