Skip to main content

20

MAJ

11:00

Norbert Bachleitner (Dunaj) v literarnem modulu PŠ ZRC SAZUOsnovni Podatki

20. maj 2021 ob 11:00 do 20. maj 2021 ob 12:30
platforma ZOOM

Organizator: Podiplomska šola ZRC SAZU


Opis

Podiplomska šola ZRC SAZU in Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU vabita na gostujoče predavanje prof. dr. Norberta Bachleitnerja z Univerze na Dunaju. Bachleitner bo v četrtek, 20. maja 2021, ob 11. uri prek videoplatforme Zoom (Meeting ID: 869 7207 3300, Passcode: 005101) v angleščini predaval o prevodoslovju in zgodovini knjig na primeru nemških prevodov Scotta in Flauberta.

Predavanje bo k problematiki prevajanja pristopalo z gledišča zgodovine knjig, ki osvetljuje dejavnike, ki vplivajo na nastanek in razširjanje prevodov, zlasti posrednike, prevajalce, založnike, cenzorje in bralce. V dvajsetih letih 19. stoletja, ko sta se močno povečala proizvodnja in prevajanje knjig, so prevajanje spisov Walterja Scotta v glavnem »hekersko« izvajali »špekulativni« založniki, ki se niso ozirali na mednarodno zaščito avtorskih pravic. V Avstriji so bili prevodi Scottovih del cenzurirani, da bi ustrezali verskim in političnim standardom. Kljub takšnim posegom je Scott hitro postal ljubljenec nemške bralne javnosti, kar se kaže v nakladah brez primere. Tudi Flaubert je imel podobno usodo: prvi nemški prevod Madame Bovary, vključen v priljubljeno zbirko romanov, je poln sledi prevajalčeve samocenzure.

Norbert Bachleitner je profesor primerjalne književnosti na Univerzi na Dunaju. Bil je gostujoči profesor na različnih univerzah, vključno s Sorbonne nouvelle v Parizu, in je član Academia Europaea. Ukvarja se z recepcijo angleške in francoske literature na nemškem govornem področju, problematiko literarnega prevajanja, družbeno zgodovino literarne cenzure, literaturo v periodičnih publikacijah, medbesedilnostjo in digitalno literaturo. Med drugim je avtor knjige Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 (2017) in urednik zbornika razprav z naslovom Literary Translation, Reception, and Transfer (2020). V slovenščini je dostopna njegova študija Začetki evropskega feljtonskega romana.