Skip to main content

17

MAR

09:30

Mountaineers as Writers: The Himalaya and Beyond

Mednarodni simpozij


Osnovni podatki

17. marec 2022 ob 09:30 do 18. marec 2022 ob 18:30
https://us02web.zoom.us/j/89804718698
Opis

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU vabi na spletni mednarodni simpozij z naslovom »Mountaineers as Writers: The Himalaya and Beyond« (Alpinisti kot pisci: Himalaja in onkraj nje). O avtobiografijah himalajskih plezalcev, onkraj njih pa nasploh o literaturi alpinistov in o Alpah literatov, bomo razpravljali 17. in 18. marca 2022 v spletnem okolju Zoom na naslovu https://us02web.zoom.us/j/89804718698 (s čakalnico). Simpozijska brošura vsebuje uvodnik, povzetke referatov, predstavitve nastopajočih in naslednji urnik:

Četrtek, 17. 3. 2022

09.30–09.40: Uvod

Jernej Habjan (ZRC SAZU): Mountaineers as Writers, Writers as Mountaineers / Alpinisti kot pisci, pisci kot alpinisti

09.40–11.15: Alpe kot slog

Johann Georg Lughofer (FF UL): Alpine Clichés, Critiques, and Corona in German-Language Literature and Media / Alpski klišeji, kritike in korona v književnosti in medijih v nemščini

Sophia Mehrbrey (Uni des Saarlandes): Poetics of Verticality in Alpine War Narratives / Poetika vertikalnosti v alpskih vojnih pripovedih

Marijan Dović (ZRC SAZU): Slovenian Mountains: The Birth of a Mythical Site from the Spirit of Poetry / Slovenske gore: rojstvo mitskega kraja iz duha poezije

11.30–13.30: Alpski slog v Himalaji I: osnove

Marek Pacukiewicz (Uniwersytet Śląski): Liminal Literature and the School of Vertical Promotion / Mejna literatura in šola vertikalnega napredovanja

Ewa Grzęda (Uniwersytet Wrocławski): A History of Polish Himalayan Literature / Zgodovina poljske himalajistične literature

Peter Mikša (FF UL): Slovenian Routes and Books on Eight-Thousanders / Slovenske smeri na osemtisočakih in knjige o njih

15.00–17.00: Alpski slog v Himalaji II: primeri

Jernej Habjan (ZRC SAZU): Slovenian Mountaineering Literature: A Network / Slovenska alpinistična literatura: omrežje

Alenka Koron (ZRC SAZU): Vertical Trials in Three Narrative Texts of Slovenian Mountaineering Literature / Vertikalni preskusi v treh pripovednih tekstih slovenske alpinistične literature

Przemysław Kaliszuk (UMCS): Tadeusz Piotrowski’s Account of the Polish–Yugoslav Expedition to Tirich Mir / Tadeusz Piotrowski in njegov opis poljsko–jugoslovanske odprave na Tirič Mir

Elżbieta Dutka (Uniwersytet Śląski): The Four-handed Mountaineering Autobiography by Olga Morawska and Piotr Morawski / Olga Morawska in Piotr Morawski: štiriročna alpinistična avtobiografija

Petek, 18. 3. 2022

16.30–18.30: Najnovejše knjige iz stroke in onkraj nje (moderatorka: Amrita Dhar /Ohio State/)

Julie Rak (UAlberta): On Ang Tharkay’s Sherpa and Nimsdai Purja’s Beyond Possible / Ang Tarkaj, Sherpa, in Nimsdaj Purdža, Beyond Possible

Harald Höbusch (UKY): Beyond the »Mountain of Destiny«: In the Face of Tragedy Nanga Parbat and National Socialist Radio / Onkraj »gore usode«: pred obličjem tragedije – Nanga Parbat in nacionalsocialistični radio

Martina Kopf (JGU Mainz): »What the Mountain Taught Me This August«: René Daumal’s (Meta)physical Alpinism / »Kaj me je gora naučila v tem avgustu«: (meta)fizični alpinizem Renéja Daumala

Delphine Moraldo (ENS Lyon): The Spirit of Mountaineering: Towards a Sociology of Excellence / Duh alpinizma: k sociologiji odličnosti

Simpozij je bil zasnovan v okviru raziskovalnega projekta Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj (J6-1808), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Foto: Viki Grošelj.
Foto: Viki Grošelj.