Osnovni podatki
22. oktober 2009 ob 15:15 do 23. oktober 2009 ob 18:30
ZRC SAZU, Mala dvorana, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Slovensko društvo za primerjalno književnost
Opis

Program

Četrtek, 22. oktobra

15.15 Uvodne besede

15.30–16.30 Uvodno predavanje
Peter V. ZIMA: Esej in esejizem med modernizmom in postmodernizmom / Essay and Essayism between Modernism and Postmodernism

Diskusija / Discussion

16.30–17.00 Odmor

17.00–18.30 Prvo zasedanje
Marko URŠIČ: Kdo govori v Montaignevih Esejih?
Ignacija J. FRIDL: Esej z vidika antične filozofije
Marko JUVAN: Esej in interdiskurzivnost: Vednost med singularnostjo in sensus communis

Diskusija / Discussion

Petek, 23. oktobra

10.00–11.30 Drugo zasedanje
Miran ŠTUHEC: Esej in njegove nacionalne določnice?
Ivo POSPÍŠIL: Singularnost in češki medvojni esej med tokovi: F. X. Šalda, Karel Čapek, Jaroslav Durych
Péter HAJDU: Narativni in metaforični diskurz v biografskih esejih

Diskusija

11.30–12.00 Odmor

12.00–13.30 Tretje zasedanje
Remo CESERANI: Esejistični slog Walterja Benjamina
Iztok OSOJNIK: Esej in singularnost
Tomaž TOPORIŠIČ: Scenski esej kot singularnost in performativnost

Diskusija

13.30–15.30 Kosilo

15.30–17.00 Četrto zasedanje
Tomo VIRK: Esej in narava literarnovednega diskurza
Bart KEUNEN: Profana iluminacija skozi esejistično pisanje in mišljenje. Benjamin in Bahtin o vrednosti vsakdanje izkušnje
Darja PAVLIČ: Eliotov koncept impersonalnega kritištva in poetika singularnosti

Diskusija

17.00–17.30 Odmor

17.30–18.30 Sklepna diskusija

Nova knjiga Mojce Šorli

18. 12. 2020 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Foglarjeva pesmarica v uredništvu Nine Ditmajer

25. 2. 2021 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>