22

OKT

15:15

Esej in singularnost

Mednarodna konferenca


Osnovni Podatki

22. oktober 2009 ob 15:15 do 23. oktober 2009 ob 18:30
ZRC SAZU, Mala dvorana, Ljubljana

Organizator: Slovensko društvo za primerjalno književnost


Opis

Program


Četrtek, 22. oktobra


15.15 Uvodne besede

15.30–16.30 Uvodno predavanje
Peter V. ZIMA: Esej in esejizem med modernizmom in postmodernizmom / Essay and Essayism between Modernism and Postmodernism

Diskusija / Discussion

16.30–17.00 Odmor

17.00–18.30 Prvo zasedanje
Marko URŠIČ: Kdo govori v Montaignevih Esejih?
Ignacija J. FRIDL: Esej z vidika antične filozofije
Marko JUVAN: Esej in interdiskurzivnost: Vednost med singularnostjo in sensus communis

Diskusija / Discussion

Petek, 23. oktobra

10.00–11.30 Drugo zasedanje
Miran ŠTUHEC: Esej in njegove nacionalne določnice?
Ivo POSPÍŠIL: Singularnost in češki medvojni esej med tokovi: F. X. Šalda, Karel Čapek, Jaroslav Durych
Péter HAJDU: Narativni in metaforični diskurz v biografskih esejih

Diskusija

11.30–12.00 Odmor

12.00–13.30 Tretje zasedanje
Remo CESERANI: Esejistični slog Walterja Benjamina
Iztok OSOJNIK: Esej in singularnost
Tomaž TOPORIŠIČ: Scenski esej kot singularnost in performativnost

Diskusija

13.30–15.30 Kosilo

15.30–17.00 Četrto zasedanje
Tomo VIRK: Esej in narava literarnovednega diskurza
Bart KEUNEN: Profana iluminacija skozi esejistično pisanje in mišljenje. Benjamin in Bahtin o vrednosti vsakdanje izkušnje
Darja PAVLIČ: Eliotov koncept impersonalnega kritištva in poetika singularnosti

Diskusija

17.00–17.30 Odmor

17.30–18.30 Sklepna diskusija