Research Assistant, PhD, at the Institute of Slovenian Literature and Literary Studies, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

Phone. lab.:
++386 1 47 06 301
E-mail:
Research interests

Andrejka Žejn works on scholarly editions and linguistic analysis of unknown Slovenian seventeenth- and eighteenth-century manuscripts.

Selected publications

Co-ed. (w. Maja Bitenc and Marko Stabej:) Sociolingvistično iskrenje. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL, 2021.

(W. Ludvik Karničar:) Alfabetarij k Tezavru slovenskega ljudskega jezika na Koroškem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018.

(W. Emmerich Kelih, Tatjana Vučajnk and Catharina Krebs-Garić:) Slovensko-nemški tematski slovar: osnovno in razširjeno besedišče / Grund- und Aufbauwortschatz Slowenisch-Deutsch. Klagenfurt etc.: Mohorjeva Hermagoras, 2018.

Ed. (w. Stanislav Hafner, Erich Prunč and Ludvik Karničar): Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten. Band 7. Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2012.

Ed. (w. Stanislav Hafner, Erich Prunč and Ludvik Karničar): Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten. Band 6. Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2009.

(W. Ludvik Karničar:) Zajetno dialektološko gradivo graške slavistike, podarjeno biblioteki SAZU v Ljubljani. In: Tromeje dialektov brez meja. Ed. Rada Cossutta. Koper: ZRS, Založba Annales, 2018. 12534.

Medbesedilnost in retoričnost baročne asketično-meditativne proze Poljanskega rokopisa. Primerjalna književnost 40.1 (2017): 175–93.

Jezik Poljanskega rokopisa – jezik rokopisa na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Slavistična revija 64.4 (2016): 407–25.

Obir-Dialekt. Trans. Maja Francé. In: Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška: von den Anfängen bis 1942. Band 2. Ed. Katja Sturm-Schnabl and Bojan-Ilija Schnabl. Vienna: Böhlau, 2016. 956–57.

Poimenovanja za klofuto v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem – ekspresivno na jezikovni karti. Jezikoslovni zapiski 20.2 (2014): 7–23.

(W. Ludvik Karničar:) Poimenovanja za koruzo v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem: ob nadaljevanju dolgoročnega projekta o leksikalni inventarizaciji koroških govorov. In: Slovenska narečja med sistemom in rabo. Ed. Vera Smole. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 575–588.

 

Selected projects

Slovenian Writers and Imperial Censorship in the Long Nineteenth Century (fundamental research project • 1 September 202031 August 2023)

May ’68 in Literature and Theory: The Last Season of Modernism in France, Slovenia, and the World (fundamental research project • 1 July 201830 June 2021)

The Bases of Slovenian Narrative Prose (postdoctoral research project • 1 August 201831 July 2020)

History of Doctoral Dissertations by Slovene Candidates in the Austro-Hungarian Empire (1872–1918) (interdisciplinary project • 1 January 201631 December 2018)

Slovenian Literature in Unknown Early Modern Manuscripts. Information-Technology Aided Analyses and Scholarly Editions (fundamental research project • 1 August 201331 July 2016)

The Lexicon and the Course of Lexical Isoglosses in Slovene Dialects in Austrian Carinthia (applied research project • 1 July 200730 June 2010)

Curriculum Vitae

Andrejka Žejn was born in 1977 in Šempeter pri Gorici, Slovenia. She visited the Veno Pilon High School in Ajdovščina. She studied comparative literature and Slovene studies at the Faculty of Arts, University of Ljubljana, where she also defended her dissertation titled Defining the Course of Isolexes in Slovenian Dialects in Austrian Carinthia. After obtaining her BA, she was a teaching assistant at the University in Nova Gorica. In 2005, she joined a project group at the Institute of Slavic Studies at the University of Graz, where she worked on the Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten (Dictionary of Slovene Popular Speech in Carinthia), headed by Ludvik Karničar. At first, she worked on the project as an exchange student and later on as a project member affiliated to the Austrian Academy of Sciences. From 2007 to 2011 she continued her work on the project as an affiliate of the Slovenian Research Institute Vienna. Since 2015, she has worked as a researcher at The Institute of Slovenian Literature and Literary Studies, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

Research areas

General and comparative literature, literary criticism, literary theory H390 

Keywords

Slovenian literature • manuscripts • scholarly editing 

Recognitions & awards

Scholarship awarded by the Father Stanislav Škrabec Foundation, Ustanova patra Stanislava Škrabca (2006/2007) • Second Award for the Doctoral Dissertation at the Fourteenth competition of the Office for Slovenians Abroad, Government of the Republic of Slovenia (2016)