Upokojeni znanstveni svetnik na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390