Naslov:
Zoisovi rokopisi. Popis – I
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Korespondenčno gradivo Žige (Sigismunda) Zoisa (1747–1819) še ni celovito predstavljeno. Najpomembnejše objave prinašata knjigi F. Kidrič: Zoisova korespondenca, 1808–1809; 1809–1810, Ljubljana, AZU 1939, 1941. Knjiga (Popis I) vsebuje podatke o še neobdelanem rokopisnem gradivu v Narodnem muzeju v Ljubljani, prispelem tja v 50. do 60. letih. Evidentira tudi nad 200 enot, ki so transkribirane v latinico. Izločeno je gradivo Karla Zoisa (10%). Posamezno od 990 gesel vsebuje identificirane podatke o avtorju, naslovniku, datumu nastanka in jeziku, obsegu, nahajališču in signaturi dokumenta, kopije in transkripcije, evtl. objavi idr. Knjiga se začenja z avtorjevim uvodom (»Zois na pragu tretjega tisočletja«), končuje pa s povzetkoma v nemškem in italijanskem jeziku ter imenskim kazalom.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-87-0

Specifikacija

mehka vezava • 12 × 19 cm • 183 strani