Zoisovi rokopisi. Popis – I

Avtor: Jože Faganel
Leto: 1999


Korespondenčno gradivo Žige (Sigismunda) Zoisa (1747–1819) še ni celovito predstavljeno. Najpomembnejše objave prinašata knjigi F. Kidrič: Zoisova korespondenca, 1808–1809; 1809–1810, Ljubljana, AZU 1939, 1941. Knjiga (Popis I) vsebuje podatke o še neobdelanem rokopisnem gradivu v Narodnem muzeju v Ljubljani, prispelem tja v 50. do 60. letih. Evidentira tudi nad 200 enot, ki so transkribirane v latinico. Izločeno je gradivo Karla Zoisa (10%). Posamezno od 990 gesel vsebuje identificirane podatke o avtorju, naslovniku, datumu nastanka in jeziku, obsegu, nahajališču in signaturi dokumenta, kopije in transkripcije, evtl. objavi idr. Knjiga se začenja z avtorjevim uvodom (»Zois na pragu tretjega tisočletja«), končuje pa s povzetkoma v nemškem in italijanskem jeziku ter imenskim kazalom.

Ključne besede
rokopisi
seznami
Zois, Žiga
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR