Naslov:
Žiga Zois in italijanska kultura
Sigismondo Zois e la cultura italiana
Avtorica:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Tržaška italijanistka in slavistka dokumentira 500-letno prisotnost rodbine Zois na Bergamaškem, oriše njeno izvorno družbeno okolje, podrobno predstavi ustanovo, v kateri se je šolal Žiga Zois, in sklene z njegovo vrnitvijo v Ljubljano, kjer so se mu odprli tudi pogledi na najzahodnejši del slovanskega sveta. Zanimanje za slovensko stvarnost je v Zoisu raslo polagoma, dokler ni postal osrednja osebnost slovenskega razsvetljenstva. Avtorica na temelju novega arhivskega gradiva kritično obravnava doslej razširjene teze in razpravo zaključuje z razmišljanjem o vprašanju, iz katerih razlogov se je Žiga Zois usmeril na slovensko kulturno območje in ne na nemško.

Knjiga vsebuje številne citate iz dokumentov, reprodukcije doslej neznanih listin, fotografije in obsežen povzetek v italijanskem jeziku.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-36-7

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 20,5 cm • 130 strani