Naslov:
Worlding a Peripheral Literature
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Canon and World Literature
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V zavračanju zahodnocentrizma, vcepljenega v pojem svetovne književnosti, so se v zadnjem času kot alternativa hierarhiji jedro – periferija pojavile različne strategije, ki segajo od nadomestitve svetovne literature z drugimi izrazi preko perspektivističnega decentriranja svetovne literature do povzdigovanja vloge obrobja. Ta knjiga izpodbija stališče, da se besedilom lahko pripiše svetovni pomen, ne glede na njihov izvor, jezik in začetni položaj na mednarodnem knjižnem trgu. Glede na to, da neenakomerna porazdelitev kulturnega kapitala vzpostavlja sodobne svetovne sisteme literature, jezika in prevajanja, perifernosti ne bi smeli zanikati, temveč jo je treba vzeti v zakup. Avtor se osredotoča na slovensko literaturo, vzhodno-srednjeevropski literarni sistem, ki je študijem svetovne literature skorajda neznan. Obravnava kanonsko funkcijo svetovne književnosti v procesu uveljavljanja evropskih slovstev kot nacionalnih literatur v devetnajstem stoletju. (Pol)obrobna nacionalna gibanja so, zavedajoč se svoje odvisnosti od imperialnih sil, iskala mednarodno priznanje, med drugim prek na novo izumljenega lika nacionalnega pesnika. Na ozadju meddržavnega sistema, ki se je razvijal v tistem obdobju, so evropske narodne skupnosti kanonizirale svoje osrednje pisce, da bi predstavile svojo kulturo za normativni pogled Drugega: za nastajajoči svetovni literarni kanon in njegovo estetsko ideologijo. Nacionalne literature so torej potrjevale svojo jezikovno-kulturno individualnost prek procesa svetovljenja; tj. s poskusi iskanja sebi ustreznega mesta v mednarodnem literarnem svetu, ki ga oblikuje domnevna univerzalnost estetskega. Juvanova knjiga, ki združuje analize literarnega svetovnega sistema in kanonizacije, prevodne študije in raziskave evropskega kulturnega nacionalizma, odgovarja, zakaj v obrobnih literarnih sistemih, kot je slovenski, notranji perspektivi njihovega svetovljenja spodleti, da bi se ujela z zunanjo perspektivo svetovnega sistema na ta obrobja.

»Pravočasen, živahen in zelo zanimiv razmislek o tem, kako se tako imenovane male književnosti vklapljajo v potekajoče razprave o svetovni literaturi, ki so se razplamtele danes – obvezno branje za vse literarne znanstvenike, ki želijo iti v korak s tem, kam gre literarni študij v tem trenutku.« (Theo D'haen, redni profesor, KU Leuven, Belgija, in avtor The Routledge Concise History of World Literature)

»Marko Juvan v Worlding a Peripheral Literature ponuja zelo potreben korektiv glavnemu toku preučevanja svetovne literature, in sicer s tem, da nacionalne in svetovne literature nima za dve ločeni entiteti, temveč poudari, da vzpostavljata omrežje odnosov, ki se vzajemno podpirajo. Juvan razvije svojo prepričljivo argumentacijo na primeru slovenske literature, ki je na področju študij svetovne literature doslej še vedno neznana; to stori iz inovativne perspektive, prek figuralnega vozlišča nacionalnega pesnika.«(César Domínguez, izredni profesor za primerjalno književnost na Universidade de Santiago de Compostela, Španija, in soavtor Introducing Comparative Literature: New Trends and Applications)

Založnik

Palgrave Macmillian

ISBN

978-981-32-9404-2

Specifikacija

trda vezava • 15 × 22 cm • 291 strani

Cena

naprodaj v knjigarni Azil