Worlding a Peripheral Literature

Avtor: Marko Juvan
Leto: 2019Še ...

Maria Chiorean: Review; Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, July 2021 (7/1).

Anton Pokrivčák, Miloš Zelenka: Světová literatura v diskusi. Slavica litteraria 23, št. 2 (2020), str. 181–183.

Tjaša Škorjanc: Mitologizacija nacionalnega pesnika v sebstvu svetovne literature. Časopis za kritiko znanosti 44, št. 282 (2021), str. 309–14.

Irina Stakhanova: Marko Juvan, Worlding a Peripheral Literature. Slovene Studies 42, št. 2 (2020), str. 196–199.Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
globalizacija
kulturni nacionalizem
literarna veda
nacionalna književnost
nacionalni pesnik
primerjalna književnost
slovenska književnost
svetovna književnost
svetovni literarni sistem
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR