Skip to main content
Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe


Avtor: Boris Golec
Leto: 2011


Pričujoča izdaja zajema celotni nabor slovenskih priseg dveh tipov ustvarjalcev – trških skupnosti (12 besedil) in neagrarnih poklicnih skupin (6 besedil), ki so nastale do srede 19. stoletja. Večina od skupno 18 besedil je zagledala luč sveta v šestih štajerskih trgih, največ v Središču ob Dravi (5), le štiri so s Kranjskega, dve iz Prekmurja in eno s Koroškega. Skrajni možni časovni razpon prisežnih besedil predstavljata letnici 1611 in 1846.

Prednostni namen izdaje je predstaviti sama besedila (s faksimilom, diplomatičnim in kritičnim prepisom) z ustreznim komentarjem, kar bo olajšalo nadaljnja preučevanja. Obravnava se osredini na zgodovinski vidik: na okoliščine in čas nastanka priseg, njihovo dosedanjo obravnavanost, kratko vsebino, vlogo v družbenem okolju ter siceršnji pomen v času in prostoru.Ključne besede
17.-19. st.
prisege
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR