Naslov:
Razumevanje jezikov književnosti
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V precepu med intelektualno pavperizacijo, ki jo poglablja bolonjska reforma, in dostojanstvom filološko-humanistične tradicije Ivan Verč odkriva izvirno možnost za preživetje sodobne literarne vede: z vztrajanjem pri kriterijih znanstvenosti naj veda razlaga zgodovino književnosti kot zgodovino človekovega jezikovnega bivanja v svetu, po drugi strani pa v svojih naslovnikih, posebej med študenti, oblikuje zavest, kako znakovne reprezentacije tudi tu in danes gradijo stavbe življenjske izkušnje. Verčeva zavzeta in analitična misel to vodilo preizkusi s korenito reinterpretacijo ruskega realizma in kulturnih modelov, ki iz njega izhajajo ali z njim prelamljajo.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-214-6

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21cm • 180 strani