Naslov:
Odprta okna – komparativistika in prevajalstvo. Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu
Uredili:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik obrača pozornost na življenjsko delo prevajalke in literarne komparativistke Majde Stanovnik Blinc. V njem so zbrane nove obravnave nekaterih tem in problemov, relevantnih za delovne usmeritve jubilantke; prispevalo jih je šestnajst poznavalcev, ki pripadajo različnim generacijam.

Nekatere med prispevki je mogoče uvrstiti med obča komparativistična ali literarnoteoretska vprašanja, največ pa jih je posvečenih zgodovinskim, opisnim in teoretskim vidikom prevajanja na Slovenskem. Avtorji obravnavajo prevajalske prakse od 16. do 20. stoletja. Ukvarjajo se z besedili tako različnih književnosti, kot so staroindijska, antični grška in latinska, francoska, nemška, angleška, ameriška in druge. Nekateri pa raziskujejo slovenske in neslovenske prevode dveh del, po katerih je Majda Stanovnik kot prevajalka najbolj prepoznavna, Medveda Puja in Prevzetnosti in pristranosti.

Vsebino zbornika uokvirjata dva prispevka, ki sta v celoti posvečena jubilantki. Uvodni spis očrta njeno poklicno pot in poudarja tematska težišča njenega opusa, ki jih najbolj lapidarno označuje podnaslov knjige. Zbornik se zaključi z bibliografijo Majde Stanovnik, v kateri je naštetih čez tristo objav – to so prevodi, razprave, kritike, različni drobni spisi, pa še pomemben uredniški delež pri strokovnih knjigah in revijah.

Založnika

Društvo slovenskih književnih prevajalcev • Založba ZRC

ISBN

978-961-254-169-9 (ZRC SAZU)

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21 cm • 336 strani