Najstarejša oklicna knjiga v slovenščini. Knjiga ženitnih oklicev ljubljanske stolne župnije sv. Nikolaja iz let 1737–1759
Das älteste Verlautbarungsbuch in slowenischer Sprache. Das Eheaufgebotsbuch der Laibacher Dompfarre St. Nikolaus/Sv. Nikolaj aus den Jahren 1737–1759


Avtor: Boris Golec
Leto: 2022


Slovensko pisane oklicne knjige so v pregledih starejših slovenskih uradovalnih dokumentov dolgo ostale prezrte, saj se ohranjeni primerki pojavijo pozno. Najstarejša samostojna oklicna knjiga v slovenščini je nastajala med letoma 1737 in 1759 pri stolni župniji sv. Nikolaja v Ljubljani in vsebuje 2319 oklicev. V pričujoči monografiji je v celoti objavljena v diplomatičnem prepisu in opremljena s kazali: 1) stanovskih, poklicnih in sorodstvenih poimenovanj, 2) toponimov in 3) imen ljubljanskih mikrolokacij. Knjiga je pomemben dokumenta časa: nudi zapis govorjene, široki javnosti namenjene besede, kakršno je bilo moč slišati s prižnice ljubljanske stolnice. V dokumentiranem jeziku stolne duhovščine se poleg jezikovnih posebnosti in zanimivosti odraža bogata bera tedanje slovenske mestne toponimike in antroponimike, kakor tudi socialna strukturiranost, izražena v vseh izpričanih odtenkih naslavljanj in poimenovanj. Uporabna vrednost ljubljanske oklicne knjige je tem večja, ker obravnava mestno okolje s pisano paleto njegovih stanovskih in poklicnih oznak.Še ...Ključne besede
18. st.
Ljubljana
oklici
rokopisi
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR