Minimalizem in sodobna slovenska kratka proza.

Avtorica: Andreja Perić Jezernik
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2011


Glavni namen monografije je na podlagi kratkoproznih avtorskih opusov in avtopoetik ugotoviti, ali in v kolikšni meri v sodobni slovenski kratki prozi od devetdesetih let 20. stoletja naprej prevladuje poetika minimalizma. Razprava se najprej osredini na opredelitev tistih vsebinsko-problemskih področij sodobne umetnosti, ki se zdijo ključna za razjasnitev pojava minimalizma, njegove tematike in oblikovnih postopkov; nato pa se loti minimalizacijskih pripovednih postopkov in njihovih konkretizacij v slovenski kratki prozi.

Pojav minimalistične estetike je v sodobni umetnosti pogost, pojav literarne smeri minimalizma pa je v sodobni slovenski kratki prozi dosegel tisto »kritično maso«, ki poziva k podrobnejši razpravi o njeni specifiki. Njene posamezne poteze je v sodobni slovenski kratki prozi do leta 2010, s katerim zamejujejo problemsko območje pričujoče razprave, mogoče zaznati v kratki prozi Andreja Blatnika (1963), Igorja Zabela (1958–2005), Dušana Čatra (1968), Aleša Čara (1971), Polone Glavan (1974) in Maruše Krese (1947), s pridržkom pa tudi pri Dragu Jančarju (1948), Vinku Möderndorferju (1958) in Nejcu Gazvodi (1985). O minimalizmu v literaturi že obstaja korpus tujih študij in člankov (najmočnejša je v tem zagotovo ameriška literarna veda), na Slovenskem pa precej krajših strokovnih prispevkov obravnava sodobno slovensko kratko prozo, medtem ko je v zvezi z njenim minimalizmom opaziti določeno vrzel, ki jo skuša ta knjiga vsaj deloma zapolniti.

Razprava zastavlja štiri širša vprašanja: Kaj vzpostavlja minimalistično estetiko oziroma minimalizem v sodobni umetnosti? Kaj je minimalistična literarna smer oziroma minimalizem v pripovednoprozni literaturi? Kakšno je razmerje med minimalizmom in kratko prozo? V čem je mogoče prepoznati minimalizem v sodobni slovenski kratki prozi?Še ...

Marko Golja: pogovor z avtorico knjige Minimalizem in sodobna slovenska proza Andrejo Perić Jezernik; Izšlo je, Radio Slov. 3. pogram Ars 23.2.2012 ob 17.00 uri Cena (redna)
15.00€

Cena (klubska)
12.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
arhitektura
glasba
kratka proza
likovna umetnost
literarna estetika
minimalistična estetika
minimalizem
ples
postmoderna
slovenska kratka proza
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR