Minimalizem in sodobna slovenska kratka proza

Avtorica: Andreja Perić Jezernik
Leto: 2011


Glavni namen monografije je na podlagi kratkoproznih avtorskih opusov in avtopoetik ugotoviti, ali in v kolikšni meri v sodobni slovenski kratki prozi od devetdesetih let 20. stoletja naprej prevladuje poetika minimalizma. Razprava se najprej osredini na opredelitev tistih vsebinsko-problemskih področij sodobne umetnosti, ki se zdijo ključna za razjasnitev pojava minimalizma, njegove tematike in oblikovnih postopkov; nato pa se loti minimalizacijskih pripovednih postopkov in njihovih konkretizacij v slovenski kratki prozi.

Pojav minimalistične estetike je v sodobni umetnosti pogost, pojav literarne smeri minimalizma pa je v sodobni slovenski kratki prozi dosegel tisto »kritično maso«, ki poziva k podrobnejši razpravi o njeni specifiki. Njene posamezne poteze je v sodobni slovenski kratki prozi do leta 2010, s katerim zamejujejo problemsko območje pričujoče razprave, mogoče zaznati v kratki prozi Andreja Blatnika (1963), Igorja Zabela (1958–2005), Dušana Čatra (1968), Aleša Čara (1971), Polone Glavan (1974) in Maruše Krese (1947), s pridržkom pa tudi pri Dragu Jančarju (1948), Vinku Möderndorferju (1958) in Nejcu Gazvodi (1985). O minimalizmu v literaturi že obstaja korpus tujih študij in člankov (najmočnejša je v tem zagotovo ameriška literarna veda), na Slovenskem pa precej krajših strokovnih prispevkov obravnava sodobno slovensko kratko prozo, medtem ko je v zvezi z njenim minimalizmom opaziti določeno vrzel, ki jo skuša ta knjiga vsaj deloma zapolniti.

Razprava zastavlja štiri širša vprašanja: Kaj vzpostavlja minimalistično estetiko oziroma minimalizem v sodobni umetnosti? Kaj je minimalistična literarna smer oziroma minimalizem v pripovednoprozni literaturi? Kakšno je razmerje med minimalizmom in kratko prozo? V čem je mogoče prepoznati minimalizem v sodobni slovenski kratki prozi?Še ...

Marko Golja: pogovor z avtorico knjige Minimalizem in sodobna slovenska proza Andrejo Perić Jezernik; Izšlo je, Radio Slov. 3. pogram Ars 23.2.2012 ob 17.00 uri Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Ključne besede
arhitektura
glasba
kratka proza
likovna umetnost
literarna estetika
minimalistična estetika
minimalizem
ples
postmoderna
slovenska kratka proza
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR