Kriza revije »Dom in svet« leta 1937. Zbornik dokumentov

Uredil: Marjan Dolgan
Leto: 2001


Ena najpomembnejših slovenskih literarnokulturnih revij prve polovice 20. stoletja, Dom in svet, je doživela svojo najhujšo krizo leta 1937. Njen glavni urednik France Koblar je objavil Kocbekovo Premišljevanje o Španiji, ki je interpretiralo spopad med levico in desnico v španski državljanski vojni. Buren odmev ni povzročil le odstavitve uredništva, ampak tudi razcep slovenskega katoliškega tabora. Ta dogodek pomeni začetek razkola slovenskih političnih sil, ki je dosegel vrh med drugo svetovno vojno in po njej.

Prvi, uvodni del zbornika prinaša spominske zapise o tej krizi, drugi, tretji in četrti del pa spise, ki so neposredno povezani s krizo revije. Spisi drugega dela se večinoma nanašajo na polemiko o tako imenovanem »križarskem« gibanju, kar je sprožilo začetek krize Doma in sveta. Ta se je stopnjevala ob problematiki španske državljanske vojne – spise o njej in reviji prinaša tretji del knjige – in se razmahnila ob vprašanju obstoja Doma in sveta; dokumente o tej fazi krize pa prinaša četrti del knjige.

Članki so že bili objavljeni pred pol stoletja, vendar so danes te publikacije zelo redke in težko dostopne, zato je bil njihov ponatis nujen. Prvič pa so v zborniku objavljeni daljši zapis takratnega glavnega urednika revije Franceta Koblarja ter dokumentacija in korespondenca iz njegove zapuščine.

Zbornik je večnamenski, zato ne bo koristil samo literarnim zgodovinarjem, temveč tudi zgodovinarjem političnega dogajanja, sociologom in kulturologom.

Opombe so delo Ane Koblar Horetzky, spremno študijo je prispeval Matija Ogrin, ki je uredil tudi drugo, popravljeno in prek spleta prosto dostopno izdajo v formatu tei (2010).

Ključne besede
časopisi
dokumenti
Dom in svet (periodika)
križarsko gibanje
kulturna zgodovina
Slovenija
slovenska literarna zgodovina
spomini
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR