Globalizing Literary Genres. Literature, History, Modernity

Uredila: Jernej Habjan, Fabienne Imlinger
Leto: 2016


Zbornik posega v razpravo o svetovni, postkolonialni in transnacionalni književnosti, kakor so je nedavno oživile kritične teorije globalizacije, analiza svetovnih-sistemov, bourdieujevska sociologija in teorije kozmopolitstva. Knjiga se posveča tako t. i. natančnemu branju kakor svetovni zgodovini, tako literarni interpretaciji kakor politični teoriji, in s tem preči ustaljene akademske in geopolitične ločnice. Sodobno globalizacijo povezuje s ključnimi svetovnozgodovinskimi procesi, med katerimi so zgodnjemoderna geografska in znanstvena odkritja, razsvetljenstvo, ekspanzija moderne v t. i. dolgem 19. in 20. stoletju, postmodernizem in postkolonializem ter sodobna antihegemonska gibanja.Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
20. st.
globalizacija
literarna teorija
literarni žarni
modernost
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR