Naslov:
Glasbena folklora Prlekije: pesmi. Druga, elektronska, pregledana izdaja
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Glasbena folklora Prlekije je ena izmed dveh temeljnih glasbeno folklorističnih del, ki ju je Josip Dravec ob pomoči Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter nekaterih sodelavcev Glasbenonarodopisnega inštituta izdal v drugi polovici preteklega stoletja. Delo je še danes zelo odmevno, vendar dostopno samo še v obliki nekaj izvodov v knjižnični izposoji. Ob pridobitvi zvočnih posnetkov terenskega dela, smo se odločili za ponovno, zvočno obogateno elektronsko izdajo knjige. Za tovrstno knjigo, ki je obsežna tako z glasbenoanalitičnega kot tudi besedilnega vidika, elektronska izdaja ponuja še nekatere prednosti, saj lažje najdemo posamezne vidike pesmi med množico gradiva. Monografija je zaradi temeljite glasbeno analitične študije ter obsežnega zbranega gradiva vir za nadaljnje glasbenofolkloristične raziskave, hkrati pa je odličen vir za poustvarjalce ljudskega pesemskega izročila. Z izdajo želimo obeležiti 20-letnico smrti Josipa Dravca ter obuditi spomin na njegovo, nekoliko pozabljeno vlogo v glasbeni folkloristiki.

Še ...

GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT; Glasna 8.5.2017

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-988-6

Specifikacija

internetna objava • html