Diskurz. Od filozofije govorice do teorije ideologije

Uredil: Jernej Habjan
Leto: 2012


Zbornik prinaša najnovejše domače posege v teorijo diskurzov in jim dodaja njihovo teoretsko podlago, kakor je bila pri nas razvita v tekstih, ki so v zadnjih desetletjih prispevali k različnim poljem od lingvistike prek sociologije do filozofije in so v tem zborniku prvič zbrani kot del enotne teoretske obdelave problematike govorice. Zbornik tako združuje tekste, ki s stališč različnih pri nas uveljavljenih in razvitih polj materialistične teoretske in filozofske produkcije intervenirajo v filozofijo vsakdanje govorice in v njeno kontinentalno teoretsko in filozofsko recepcijo, ter jih predstavlja kot prispevke k prihodnji teoriji ideologije.Ključne besede
diskurz
filozofija jezika
ideologija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR