Naslov:
Diskurz. Od filozofije govorice do teorije ideologije
Uredil:
Leto:
Zbirka:
Digitalna knjižnica
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik prinaša najnovejše domače posege v teorijo diskurzov in jim dodaja njihovo teoretsko podlago, kakor je bila pri nas razvita v tekstih, ki so v zadnjih desetletjih prispevali k različnim poljem od lingvistike prek sociologije do filozofije in so v tem zborniku prvič zbrani kot del enotne teoretske obdelave problematike govorice. Zbornik tako združuje tekste, ki s stališč različnih pri nas uveljavljenih in razvitih polj materialistične teoretske in filozofske produkcije intervenirajo v filozofijo vsakdanje govorice in v njeno kontinentalno teoretsko in filozofsko recepcijo, ter jih predstavlja kot prispevke k prihodnji teoriji ideologije.

Založnik

Pedagoški inštitut

ISBN

978-961-270-119-2 (pdf)

Specifikacija

internetna objava • pdf/swf/zip-iso • 366 strani