Osnovni podatki
Datum objave:
5. november 2019
Opis

Leto študentskih nemirov in leto padca berlinskega zidu: 1968 in 1989 sta v drugi polovici dvajsetega stoletja nedvomno med tistimi letnicami, ki so najbolj nabite s pomeni in konotacijam. Predvsem pa sta vsaka s svojim naborom dogodkov v marsičem oblikovali našo sedanjost in miselnost. »Letnica 1989 uteleša našo realnost, letnica 1968 pa je tista utopija, h kateri še danes stremimo,« komentira dr. Marko Juvan, predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, ki 7. in 8. novembra 2019 v Atriju ZRC prireja mednarodno konferenco z naslovom Od maja 1968 do novembra 1989: transformacije sveta, literature in teorije.

Konferenca bo v proučevanje globalnega študentsko-delavskega gibanja, ki je izbruhnilo maja 1968, posegla z obravnavo dveh doslej zanemarjenih vidikov – literarnega in polperifernega. Posvetila se bo vprašanju, kako sta bili kritična teorija in poznomodernistična, neoavantgardna literatura povezani s protestništvom, ki se je zunaj institucionalizirane politike na prelomu iz šestdesetih v sedemdeseta leta zavzemalo za družbeno-gospodarsko transformacijo tako kapitalizma kakor njegove socialistične alternative. Dogajanja v Parizu in drugih kapitalističnih metropolah bodo primerjana z Ljubljano in drugimi mesti socialistične literarne polperiferije. Kot namreč pričata na primer neoavantgardna skupina OHO in ljubljanska šola teoretske psihoanalize, so tudi ta okolja zmogla revitalizirati domnevno imunizirani formalistični modernizem zahodnega jedra.

Odgovor na vprašanje, kako je leto 1968, ki mu je transformacija sveta domnevno spodletela, privedlo do leta 1989, ki je svet transformiralo tako, da je razglasilo konec utopije leta 1968, bodo iskali Emiliano Alessandroni, Varja Balžalorsky Antić, Lev Centrih, Matteo Colombi, Mererid Puw Davies, Marijan Dović, Aleš Gabrič, Jernej Habjan, Branislav Jakovljevic, Marko Juvan, Zdravko Kobe, Alenka Koron, Lev Kreft, Irena Novak Popov, Darja Pavlič, Božo Repe, Charles Sabatos, Miško Šuvaković, Gáspár Miklós Tamás, Andrej Tomažin, Gašper Troha, Kaitlyn Tucker Sorenson in Branislava Vičar.

Na prvi dan konference bomo odprli tudi razstavo z naslovom Zadnja sezona modernizma: maj 68 v literaturi in teoriji, ki bo v Atriju ZRC na ogled vse do konca meseca. Prijazno vabljeni k ogledu!

PROGRAM KONFERENCE

 

Andrej Perko: Terra devastata

Odprtje fotografske razstave

29. 9. 2020 ob 18:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

15. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji

Modeliranje pokrajine

30. 9. 2020 ob 8:30 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

Izar Lunaček: Sveto in smešno

Pogovor in odprtje mini pop up razstave

1. 10. 2020 ob 19:00 • Atrij ZRC

Več >>