Skip to main content

Monografija o Francetu Balantiču ob pesnikovi stoletnici

Datum objave: 29. november 2021

V zbirki Zbrana dela izide ob 100. obletnici rojstva nova izdaja monografije o pesniku Francetu Balantiču.

Njen avtor France Pibernik je bral Balantiča vse od svoje mladosti, kot literarni zgodovinar pa ga je proučeval malone pol stoletja. Balantičevo življenje in delo je raziskoval z vsem žarom, ko je bilo to še prepovedano, a kljub nevarnosti ni odjenjal. Uspelo mu je najti toliko virov, pričevanj in dokumentov, da je mogel pesnika Balantiča predstaviti v izjemno široki biografski, ustvarjalni in zgodovinski panorami, bogatejši od številnih monografij o slovenskih pesnikih. V osrednjih poglavjih osvetljuje Balantičevo liriko kot izpovedni izraz usodnih bivanjskih doživetij in stisk, v katere je pesnika postavil čas okupacije, vojne in revolucije. Balantičeva umetniška moč se je izkazala v tem, da je ravno sredi najtežjih zgodovinskih okoliščin pisal popolnoma neideološko, nefunkcionalno poezijo, ki je ostajala čista izpovedna lirika in celo stopnjevala svoj izraz v smer modernističnih oblik zavesti. Dvaindvajsetletni pesnik, ki je povedel slovensko poezijo predvojne dobe do razvojnega vrha, je s Francetom Pibernikom dobil neprekosljivega življenjepisca.

Prva izdaja monografije je v letu 2008 skupaj z Balantičevim Zbranim delom pošla v treh mesecih. Za drugo izdajo je Pibernik besedilo deloma dopolnil in predelal opombe. Veselil se je, da bo nova izdaja izšla ob stoti obletnici pesnikovega rojstva. Ni je dočakal, toda prav s Pibernikovo ureditvijo Zbranega dela in z Monografijo je bil Balantič dokončno afirmiran kot eminenten slovenski klasik.