Mojca Šorli v spletni reviji Alternator

O svobodi govora
Datum objave: 03. februar 2023

V strokovni spletni reviji Alternator je bil včeraj objavljen prispevek z naslovom »Kdo ali kaj nam kroji svobodo govora« izpod peresa dr. Mojce Šorli, strokovne sodelavke na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Avtorica piše v prispevku o svobodi govora in o nesorazmerjih moči, nesporno vpisanih v jezik.

»Ko se osredotočimo na jezikovni oziroma diskurzivni vidik, so težave z razumevanjem sintagme »svoboda govora« posledica najprej nezavedanja, da jezik ni (le) abstrakcija, temveč vedênje oziroma družbeno dejanje (vrednotenja), da zato zavezanost neki abstraktni svobodi ne zadošča, temveč je nujno zavedanje tako o moči govora kot o družbeni škodi, ki jo lahko govor povzroči.«

Vabljeni k branju!