Skip to main content

24

MAR

09:00

Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju

Simpozij


Osnovni podatki

24. marec 2022 ob 09:00 do 25. marec 2022 ob 17:00
Atrij ZRC
Opis

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU vabi na simpozij z naslovom »Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju«, ki bo pod vodstvom Marijana Dovića potekal 24. in 25. marca 2022 v Atriju ZRC. Simpozijska brošura vsebuje povzetke referatov in naslednji program:

Četrtek, 24. 3. 2022: UVOD IN ŠTUDIJE PRIMEROV 1789–1848

9.00–9.30 Uvod

Oto Luthar, direktor ZRC SAZU: Pozdravni nagovor

Marijan Dović, vodja projekta: Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju (uvod)

9.30–11.00 Prvo zasedanje (moderator: Marko Juvan)

Monika Deželak Trojar: Linhartovo soočanje s cenzuro na zgodovinopisnem in dramskem področju

Luka Vidmar: Žiga Zois o cenzuri

Matija Ogrin: Rokopisne objave prepovedanih besedil: primer slovenskih rokopisov o Antikristu

11.00–11.30 Odmor za kavo (LP)

11.30–13.00 Drugo zasedanje (moderatorka: Monika Deželak Trojar)

Eva Kodrič-Dačić: Prepovedane knjige v licejskih in univerzitetnih knjižnicah predmarčne dobe

Andrejka Žejn: V kali zatrti slovenski časopis: primer cenzure Slavinje

Marko Juvan: Akrostihi ljubezni in jeze: Prešernovo sonetopisje in cenzura

13.00–15.00 Odmor za kosilo (Špajza)

15.00–17.00 Tretje zasedanje (moderator: Luka Vidmar)

Andrej Pastar: Carniolia, Leopold Kordeš in časopisje v nemščini na Kranjskem v prvi polovici 19. stoletja

Marijan Dović: Predmarčna cenzura na Kranjskem in Bleiweisove Novice

Nina Ditmajer: Cenzura Kremplovih Dogodivšin štajerske zemle v Gradcu in Zagrebu

Sonja Svoljšak: Marčna revolucija in »svoboda tiska«: odmevi na Kranjskem (marec–maj 1848)

Petek, 25. 3. 2022: ŠTUDIJE PRIMEROV 1848–1918 IN ZAKLJUČEK

9.00–11.00 Prvo zasedanje (moderatorka: Andrejka Žejn)

Ivan Kordiš: Dogodbe ob izdaji Kozlerjevega Zemljovida slovenske dežele in pokrajin

Teodor Domej: Kratko življenje in konec časopisov Stimmen aus Innerösterreich in Slovenec

Tanja Žigon: Tiskovne pravde na Kranjskem v drugi polovici 19. stoletja

Damir Globočnik: Brencelj in Jurij s pušo: prva slovenska satirična lista pred porotnim sodiščem

11.00–11.30 Odmor za kavo (LP)

11.30–13.00 Drugo zasedanje (moderator: Jernej Habjan)

Katja Mihurko Poniž: »Nemoralno samo po sebi«: gledališka cenzura in vzgoja nravi v 18. in 19. stoletju

Urška Perenič: Cenzura in začetki slovenskega gledališča

Tone Smolej: »Predstava dovoljuje se izpuštivši rdeče označena mesta«: gledališka cenzura tujega repertoarja v Ljubljani (1898–1912)

13.00–15.00 Odmor za kosilo (Špajza)

15.00–17.00 Tretje zasedanje in sklepna diskusija (moderator: Marijan Dović)

Andraž Jež: »Vladna cenzura, ki mi je osumila celih – 62 mest!«: avstro-ogrska cenzura slovenskih socialistov

Petra Svoljšak: Prva svetovna vojna: prehod avstrijske cenzure iz defenzive v ofenzivo

Jernej Habjan: Med erotiko 19. stoletja in hlapci 20. stoletja

Simpozij je bil zasnovan v okviru raziskovalnega projekta Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju (J6-2583), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.