Osnovni podatki
6. september 2012 ob 12:00 do 7. september 2012 ob 14:00
Lipica

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Slovensko društvo za primerjalno književnost
Društvo slovenskih pisateljev
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL
Opis

Kolokvij potekal v okviru 27. mednarodnega literarnega festivala Vilenica.

Udeleženke in udeleženci bodo razpravljali o tem, ali gre pri tem obratu za premik strukturne dominante, ki znanstveni govorici omogoča, da prek konstrukcije prostorskih vzorcev med opazovanimi elementi spoznavno izoblikuje nove ali prej premalo upoštevane sovisnosti. Referate bodo predstavili Bojan Baskar, Jörg Döring, Marijan Dović, Jerneja Fridl in Mimi Urbanc, Jernej Habjan, Peter Hitchcock, Marko Juvan, Maria Kalantzopoulou, Alenka Koron, Urška Perenič, Robert Stockhammer, Sonja Stojmenska-Elzeser, Jola Škulj, Ayşe Deniz Temiz, Andrei Terian, Bertrand Westphal in Sarah Young ter John Levin. Med temami kolokvija so: literarna veda in geografija; literatura kot proizvod in proizvajalka prostora; zgodovina in teorija prostorskega obrata v humanistiki in družboslovju; prostorski obrat in nove teorije svetovne literature; razmerja med kulturnimi centri in periferijami; tematski zemljevidi prostorov literature in literarnih prostorov; GIS (geografski informacijski sistemi), humanistika in literarna veda.

Organzacijski odbor: Marijan Dović, Jernej Habjan, Marko Juvan (Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU).

Nova knjiga Mojce Šorli

18. 12. 2020 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>