Osnovni podatki
10. maj 2017 ob 11:00
Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja
Opis

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja vljudno vabi na javno predavanje doc. dr. Matije Ogrina z naslovom »Kapelski pasijon: rokopis iz 18. stoletja in preoddaja starejšega pasijonskega izročila«.

Rokopis s pasijonsko igro iz Železne Kaple na Koroškem, ki je dolgo časa veljal za izgubljenega in ga je ponovno odkril prof. dr. Erich Prunč, nudi v marsikaterem pogledu novo  podobo začetkov slovenske dramatike in slovenskega gledališča. Rokopis je nastal dokaj pozno, ob izteku 18. stoletja, vendar so v njem ohranjene besedilne »plasti« več starejših dob. Po ugotovitvah Prunča in Ogrina, ki sta pripravila kritično izdajo rokopisa, segajo najstarejši besedilni elementi te preoddaje v začetek 17. stoletja k izgubljeni jezuitski dramatiki v slovenskem jeziku. Predavatelj bo kot soavtor kritične izdaje predstavil nekatere zgodovinsko in literarno najzanimivejše elemente kapelskega rokopisa in njegovih navezav na zgodnji novi vek.

Doc. dr. Matija Ogrin deluje kot raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Raziskuje predvsem slovensko slovstvo od 17. do 19. stoletja in pri tem uporablja medij znanstvenokritične izdaje kot privilegirano spoznavno metodo za obravnavo starejših besedil. Posebno pozornost namenja tekstom, ki so v baročni dobi nastali v mediju t. i. rokopisne kulture in niso bili nikdar natisnjeni. Ureja zbirko Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ter njeno podzbirko Dela starejšega slovenskega slovstva, kjer je kot prvi zvezek izšel Kapelski pasijon.

Predavanje bo v sredo, 10. maja 2017, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Vabljeni!