14

APR

10:30

Andrej Leben (Gradec) v literarnem modulu PŠ ZRC SAZUOsnovni Podatki

14. april 2021 ob 10:30 do 14. april 2021 ob 12:00
splet

Organizator: Podiplomska šola ZRC SAZU


Opis

Podiplomska šola ZRC SAZU in Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU vabita na gostujoče predavanje prof. dr. Andreja Lebna z Univerze v Gradcu. Leben bo v sredo, 14. aprila 2021, ob 10.30 prek videoplatforme Zoom (Meeting ID: 830 0380 1372, Passcode: 729857) v slovenščini predaval na temo »Literarna večjezičnost in sodobni avstrijski literarni sistem«.

Predavanje bo osvetlilo sodobni avstrijski literarni sistem z vidika večjezičnih literarnih praks priseljenih, nomadskih in manjšinskih avtorjev in avtoric ter s posebnim ozirom na dvojezično literarno polje na Koroškem in literaturo koroških Slovencev. Kot izhodišče prikaza bo služil tudi koncept nadregionalnega interakcijskega prostora, ki ga je razvila raziskovalna skupina na Univerzi v Gradcu in omogoča empirični, neesencialistični pogled tako na sodobno literarno komunikacijo in interakcije, za katere so značilne različne oblike literarne večjezičnosti, kakor na vlogo literarnih institucij v teh procesih.

Andrej (Andreas) Leben je profesor za slovensko književnost in slovenske kulturne vede na Oddelku za slavistiko Univerze v Gradcu. Njegova raziskovalna področja so slovenska književnost 20. in 21. stoletja, avtobiografski diskurz in avtobiografsko pisanje, kulturni transfer, literarna večjezičnost, spominska kultura, literatura in gledališče slovenske manjšine v Avstriji. Skupaj z Alenko Koron z literarnega inštituta ZRC SAZU je lani za Založbo ZRC uredil zbornik Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu.