10

OKT

17:00

Alenka Koron in Andrej Leben (ur.): Literarische Mehrsprachigkeit

predstavitev zbornika v Mariboru


Osnovni Podatki

10. oktober 2019 ob 17:00
Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, Gospejna ulica 10, Maribor

Organizator: Univerza v Gradcu, Oddelek za slavistiko, Univerza v Mariboru, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Univerza v Mariboru, Oddelek za germanistiko


Opis

Univerza v Gradcu, Univerza v Mariboru in ZRC SAZU vabijo na predstavitev zbornika Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext (Literarna večjezičnost v avstrijskem in slovenskem kontekstu), ki sta ga uredila Alenka Koron in Andrej Leben. Poleg urednikov bosta na prireditvi sodelovala tudi Silvija Borovnik in Sašo Zver.

Predstavitev zbornika bo 10. oktobra v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.