Osnovni podatki
15. november 2016 ob 11:00 do 15. november 2016 ob 13:00
Velika dvorana SAZU, Novi trg 3, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
SAZU
Opis

Zbirka Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev je najstarejša in najobsežnejša knjižna zbirka v slovenščini. Zbrana dela so osrednje knjižno podjetje slovenske literarne vede, ustanova znanstvenega izdajanja besedil slovenske literarne klasike. Ob njej so se povezale domala vse generacije in usmeritve slovenskih literarnih zgodovinarjev. V 70 letih od ustanovitve je nastalo v zbirki več kakor 270 knjig, v njih pa je izšlo ali še izhaja 39 opusov izbranih slovenskih književnikov.

Ob tem jubileju so 15. novembra 2016 v Veliki dvorani SAZU na slovesnosti, namenjeni premisleku o dosežkih, stanju in perspektivah Zbranih del, spregovorili glavni urednik dr. Matija Ogrin, njegov predhodnik akad. France Bernik ter uredniki in urednica opusov, ki so izšli v letu 2016: Mihael Glavan, Katja Mihurko Poniž, France Pibernik in Tomo Virk.

Ob tej priložnosti so predstavili tudi jubilejno publikacijo Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 1946–2016: 70 let izhajanja.