Osnovni podatki
8. september 2011 ob 13:30 do 9. september 2011 ob 14:30
Lipica, 26. mednarodni literarni festival Vilenica, Slovenija

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Slovensko društvo za primerjalno književnost
Društvo slovenskih pisateljev
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL
Opis

V sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, Inštitutom za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in Oddelkom za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL Slovensko društvo za primerjalno književnost organizira 9. letni mednarodni komparativistični kolokvij. Naslov letošnjega kolokvija je Živo branje: literatura, znanost in humanistika.

Kolokvij bo posvečen trem tematsko ločenim, a povezanim problematikam. Prva bo zadevala sodobni pomen humanistike in transgresivne literarne misli za historiografska in nomotetična epistemološka izhodišča znanstvene vednosti. Drugi sklop bo nadaljeval v smeri literarnega polja kot žive, nedokončane totalnosti ter soočil vprašanja avtopoetičnosti živih sistemov, kot jih konceptualizira naravoslovje, z razdelavo vprašanj poetičnosti v humanistiki. Naposled bo tretja problematika zajela konceptualna vprašanja performativnosti kot estetskega in družbenega učinka literarne prakse na eni strani in kot vsiljenega imperativa znanstvene politike na drugi.

Med osrednjimi temami kolokvija bodo: življenje, refleksivnost, dialoškost in narativizacija v znanosti, humanistiki in literaturi; nomotetična/idiografična vednost; jezikovni obrat v semiotiki, fiziki in biologiji; performativnost literarnega diskurza; zgodovinskost vednosti; realizem in realno.

Nov zbornik Luke Vidmarja o cenzuri na Slovenskem

17. 6. 2020 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Matija Ogrin gost oddaje TV Slovenija Intervju

12. 7. 2020 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Marko Juvan predaval na Inštitutu za svetovno literaturo Univerze Harvard

28. 7. 2020 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>