Title:
Zbrano delo, 3. knjiga. Neizbrana proza 1904–1933: črtice, povesti, novele
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description
Tretja knjiga Zbranega dela prinaša pripovedno prozo, ki jo je pisateljica objavila v dnevnem časopisju in revijalnem tisku med letoma 1904–1933. V tem obdobju je začela izhajati revija Domači prijatelj, ki jo je sama urejala. Druge objave iz tega obdobja najdemo v naslednjih časnikih in revijah: Ljubljanski zvon, Slovenski narod, Slovan, Prvi majnik, Rdeči prapor, Slovenska gospodinja in Slovenski ilustrovani tednik. V tretji knjigi je tako zbrana pozabljena, do pričujoče izdaje po časnikih in revijah raztresena, kratkoprozna ustvarjalnost Zofke Kveder, kar omogoča, da se seznanimo s pisateljičinim celotnim opusom kratke proze. Tako lahko dosežemo nova spoznanja o njenem umetniškem razvoju in okoliščinah, ki so vplivale na vsebino, obliko in izpovedno moč besedil. Zbrane pripovedi razkrivajo slogovni pluralizem in naslednje tematske stalnice v njenem ustvarjanju: avtobiografskost, ženske zgodbe, podobe iz vaškega življenja, pripovedi, ki prikazujejo urbano življenje, pripovedi z izseljensko tematiko in zgodbe iz balkanskih vojn.
The third book of Collected Works presents the narrative prose that writer Zofka Kveder (1878–1926) published in the daily newspaper and in journals in the years1904–1933. It was during this period that the journal Domači prijatelj ('Domestic Friend'), which Kveder edited herself, commenced publication. Kveder’s other publications from this period can be found in the following newspapers and journals: Ljubljanski zvon ('The Ljubljana Bell'), Slovenski narod ('The Slovenian Nation'), Slovan ('The Slav'), Prvi majnik ('The First May'), Rdeči prapor ('Red Flag'), Slovenska gospodinja ('The Slovenian Housekeeper') and Slovenski ilustrovani tednik ('The Slovenian Illustrated Weekly'). As such, the three books of the present series bring together the forgotten short prose of Zofka Kveder – previously spread through various newspapers and journals – enabling the reader to become familiar with the author’s short prose opus in its entirety, and facilitating new insights into the author’s artistic development and the circumstances that influenced the content, form and narrative power of the texts. The selected narratives reveal Kveder’s stylistic pluralism and the thematic constants in her creative work, which include: autobiography, women’s stories, images of village life, narratives illustrating urban life, narratives on the topic of immigration, and stories from the Balkan wars. Despite the critical distance that the writer maintained towards own work, the three books that make up Collected Works demonstrate that her short narrative prose represents one of the peaks of Slovenian modernism.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-488-1

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 1010 pages

Price

39,00 EUR (Regular)
35,00 EUR (Club)